Tụi mình đã đổi tên!!

Tụi mình đã 'dọn nhà' qua địa chỉ mới tại https://story.weabroad.vn


Vẫn là những nội dung về du học, nhưng tụi mình đã có nhà mới, và chính thức tham gia cùng với weAbroad.vn - ứng dụng du học giúp tìm kiếm việc làm và nhà ở cho du học sinh


Truy cập https://story.weabroad.vn